www.tvogrody.com
SERWIS RTVCAR-MANfirtel bydgoskiBTPKWYSTAWADK MODRACZEKKATRONIXZUMASM BUDOWLANIzak?ad fryzjerskiBTBSagencja artystyczna


opłaty za Składke prosimy wplacać na konto Stowarzyszenia nr
85 8142 0007 0000 3623 2000 0005
BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY
Składki Członkowskie prosimy regulować do 20 danego miesiąca

Brak składki członkowskiej powyżej 2 miesięcy powoduje automatyczne skre¶lenie z listy Członków i odłączenie sygnału bez uprzedzenia


Prosimy o dokładne wypisywanie blankietów wpłat składek członkowskich oraz przelewów między bankowych. Prawidłowo wypełniony powinien zawierać:


Nazwę odbiorcy:
KLUB SYMPATYKÓW TELEWIZJI SATELITARNEJ OGRODY
Nr rachunku odbiorcy:
85 8142 0007 0000 3623 2000 0005
Kwotę:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA ( np. - 24 zł )
Nazwę zleceniodawcy:
- imię i nazwisko członka ( np. JAN KOWALSKI )
- dokładny adres ( np. OGRODY 2 / 234 , BYDGOSZCZ )
Tytuł:
-miesiąc za który opłacana jest składka ( np. MAJ 2007r )
Wzór podajemy poniżej:Informujemy, że Stowarzyszenie K.S.T.S. OGRODY podpisało umowę z Krajowym Rejestrem Długów co oznacz, że Członkowie , którzy mają zaległości w opłatach będą wpisywani na ogólnokrajową listę dłużników. Osoby takie w przyszłości będą miały problem z otrzymaniem jakiegokolwiek kredytu oraz z podpisaniem umowy na świadczenie usług w innych firmach np. usług telefonii komórkowej